Wednesday 19. May 2021
Tschechische Gemeinde
Salvatorg. 12
1010 Wien
F +43 (1) 533 95 94-9214

Od 01.03.2021

 

Pobožnost prvního pátku

 

Maria am Gestade

Pá od18.30 hodin mše svatá.

Po mši svaté následuje pobožnost prvního pátku před vystavenou Nejsvětější Svátostí.

Nekoná se o letních a zimních prázdninách a ve svátek.

Mše svaté v českém jazyce

 

Panny Marie Na Nábřeží

Maria am Gestade, Salvatorgasse 12

 

Neděle  08:15h

 

Středa  18:30h

 

 

Nejsvětější Vykupitel Erlöserkirche, Rennweg 63

 

Neděle  10:00h

 

 

Najdete nás také

na facebooku

Farnost Vídeň

19.05.2021 v 18:30 h - Mše svatá za nemocné a zemřelé na Covid-19 a pečovatele v ČR a SR

 
Česká farnost zve na česko-německou mši svatou za nemocné a zemřelé na Covid-19, ošetřovatele a pozůstalé v Česku-Slovensku. Mše svatá se uskuteční dne 19.5.2021 od 18.30 hod v kostele Panny Marie Na Nábřeží. Bohoslužbu doprovodí hudebně žáci Křižovnické hudební školy.
 
Prosíme o nahlásení účasti na
 
e-mailu: buero.tschechischegemeinde@katholischekirche.at
 
Mše svatá se uskuteční za aktuálních hygienických podmínek.
 

 

 

Česko-německá poutní mše svatá 25.5.2021

Velvyslanectví České Republiky, Česká duchovní služba v arcidiecézi Vídeň, Rektorát sv. Karla Boromejského a Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou srdečně zvou na krajanskou česko-německou poutní mši svatou ke cti sv. Jana Nepomuckého jehož 300. výročí beatifikace si letos připomínáme.

 

Hlavním celebrantem bude J.Em. Christoph kardinál Schönborn. Pozvání rovněž přijal J.Em. Dominik kardinál Duka.

 

Mše svatá se uskuteční za aktuálních hygienických podmínek dne 25.5.2021 v Karlskirche od 16 hod.

 

Prosíme o nahlášení účasti na e-mail: st.karl.wien@aon.at

 

 

Ohlášky v aktuálním týdnu

Týden od 16.05. do 23.05.2021

Neděle 16.05. - 7. neděle velikonoční

chrám Panny Marie Na Nábřeží

- v 8.15  hod mše svatá

 

chrám Nejsvětějšího Vykupitele

- v 10.00 hod mše svatá

Svátost smíření po mši svaté dle zájmu

 

 

Pondělí 17.05. - 

 

Úterý 18.05. - sv. Jan I., papež

 

Středa 19.05. - Česko-německá votivní mše svatá za zemřelé, nemocné na Covid - 19, pečovatele, pozůstalé, doprovázející kněze

chrám Panny Marie Na Nábřeží

- v 17.50 hod modlitba růžence

- v 18.30 hod mše svatá za účasti biskupa Franze Scharla. Mši svatou hudebně doprovodí žáci Hudební křižovnické školy

Svátost smíření před a po mši svaté dle zájmu

 

Čtvrtek 20.05. - sv. Bernhard Sienský

 

Pátek 21.05. - 

 

Sobota 22.05. - sv. Rita

 

 

Neděle 23.05. - Slavnost Seslání Ducha svatého

chrám Panny Marie Na Nábřeží

- v 8.15 hod mše svatá 

 

chrám Nejsvětějšího Vykupitele

- v 10.00 hod mše svatá 

Svátost smíření po mši svaté dle zájmu

 

 

 

 

Od 7.2.2021 opět veřejné mše svaté s dodržením hygienických opatření

Vídeňská arcidiecéze vydala nařízení, kterým se zpřísňují podmínky konání mší svatých. Ke stávajícím podmínkám byly doplněny následující:

- zákaz veškerého zpěvu laiků. Zpívat smí jen sloužící kněz, varhaník, kantor.

- rozestupy mezi věřícími jsou nově stanoveny na 2,0 m.

- svaté přijímání je povoleno pouze na ruku!

- povinnost ústní roušky typu FFP2

 

Prosím o dodržování hygienických opatření.

Lockdown a mše svaté v čase od 28.12.2020 do 6.2.2021

Od 26.12.2020 je vyhlášený v Rakouské republice opět lockdown. Mše svaté nelze z rozhodnutí Rakouské biskupské konference sloužit veřejně od 28.12.2020 do 24.1.2021.

Změny v povinnostech věřících při účasti na mši svaté platných od pátku 04.09.2020

Drazí věřící,

opět došlo ke zpřísnění podmínek pro účast věřících na mši svaté! Tyto podmínky jsou následující a platné od 21.09.2020.

 

Rouška

Věřící nosí roušku po celou dobu v kostele i rovněž při čekání na svaté přijímání.

 

Odstup

Věřící zachovává odstup 1 m od lidí, kteří nesdílí s ním stejnou domácnost.

 

Hygiena

K dispozici desinfekce a roušky u vchodu kostela.

 

Pozdravení pokoje

Pozdravení pokoje je možné pouze verbálně s naznačením úklony. Podávání rukou není dovoleno.

 

Svaté přijímání

Svaté přijímání je možné jen na ruku! Věřící udržují mezi sebou odstup 1 m. Při přijímání kněz nevyslovuje "Tělo Kristovo" a lid neodpovídá "Amen". Věřící dodržují rozestupy. Kněz podá Eucharistii do ruky, věřící si poodstoupí 2 m a přijme Tělo Páně.

 

Sbírka na kostel

Věřící může svůj dar pro kostel vhodit do pokladniček k tomu určených, anebo při kolektě. Předem děkujeme za Vaše dary.

 

Zpěv

Zpěv je opět značně omezen!

 

Další informace jsou dostupné na stránkách Rakouské biskupské konference https://www.bischofskonferenz.at/

 

 

 

Plnomocné odpustky v čase pandemie coronaviru

Vzhledem k současné koronavirové pandemii a omezením, která způsobil v církevním životě věřících, vydal Svatý stolec dekret o udělení mimořádných plnomocných odpustků lidem nakažených coronavirem.

 

Podmínky k získání těchto plnomocných odpustků jsou následující:

 

1) Nejvíce ohrožení lidé koronavirem, nemocní, lidé v karanténě, zdravotnický personál, rodinní příslušníci

 

- modlitba Otčenáš, Zdrávas, Vyznání víry s tím, že musí být touha splnit podmínky odpustků hned, jak to bude možné

 

2) Ostatní mohou získat plnomocné odpustky za následujících podmínek

 

- návštěva Nejsvětější Svátosti

 

- Eucharistická adorace

 

- četba Písma sv. po dobu minimálně 30 minut

 

- modlitba růžence, křížové cesty či Korunky k Božímu milosrdenství  na úmysl ukončení pandemie, úlevu pro nemocné a spásu duší

  •  
  • vorherige
  • 1
  • 2
  • 3

Sbírka na pomoc Chorvatsku postiženého zemětřesením vyhlášená pomocným biskupem Fr. Scharlem je prodloužena.

Přispět lze do 20.5.2021 u P. Václava. Vybrané prostředky budou poukázány na příslušný diecézní účet. Všem dárcům předem děkujeme.

Namenstage Hl. Alkuin, Hl. Dunstan, Hl. Yves, Hl. Kuno, Hl. Maria Bernarda (Verena)...

P. Mag. D.I. Václav Sládek, O.Cr

Duchovním správcem České duchovní správy Arcidiecéze Vídeň je P. Mag. D.I. Václav Sládek, O.Cr.

Kontakt:

+43 670 404 22 91

Evangelium von heute Joh 17,6a.11b-19 Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir...
Tschechische Gemeinde
Tschechische Gemeinde
Salvatorg. 12
1010 Wien

E-Mail schreiben
Datenschutzerklärung
Display: Standard - Mobile