Thursday 2. April 2020
Tschechische Gemeinde
Salvatorg. 12
1010 Wien
F +43 (1) 533 95 94-9214

Milí přátelé čs. společenství, od středy 04.09.2019 pokračujeme opět po prázdninách v pravidelných setkáních při sv. růženci (začátek v 17:50) a mši sv. v českém jazyce (začátek v 18:30). Před mší příležitost sv. zpovědi.

P. MMag. Peter Fiala O.Cr

Česká komunita ve Vídni má nového duchovního správce.

Dnem 01.07.2019 jím byl jmenovám P. MMag. Peter Fiala O.Cr. 

Kontakt:

+43 670 404 22 91

Mše v českém jazyce

 

Středa, 18:30h,

Maria am Gestade, Salvatorgasse 12

 

Neděle  08:30h,

Maria am Gestade, Salvatorgasse 12

Neděle 10:00h, Erlöserkirche, Rennweg 63

Květná neděle a Svatý týden

Milí a drazí farníci,

 

letošní postní doba i celý následující velikonoční čas je poznamenán pandemií coronaviru. Život celé společnosti se zastavil, či přinejmenším zpomalil. Jak víte, na základě vyhlášení nařízení rakouské vlády o ochraně obyvatel, byly pozastaveny veřejné bohoslužby. I když se neslaví mše svaté s věřícími, církevní život zcela neustal. Srdce naší katolické církve i nadále bije. Kněží každý den slouží mše svaté, při kterých se na oltářích zpřítomňuje velikonoční oběť Ježíše Krista. Oběť, která byla přinesena za tento svět kvůli nám a která je stále s námi.

 

Letošní velikonoční svátky budou slavit kněží za zavřenými dveřmi. A proto Vás chci, drazí věřící, informovat, že za Vás, za naši českou farnost zde ve Vídni, budu sloužit neveřejnou mši svatou v kostele Nejsvětějšího Vykupitele a to o Květné neděli a na Božího hod velikonoční v časech, kdy obyčejně probíhají naše bohoslužby. A tak Vás prosím, spojte se v duchu se mnou a pomodlete se za naši farnost, za tento svět.

 

Sváteční mše svaté můžete sledovat v českém jazyce v TV Noe - www.tvnoe.cz, ve slovenském jazyce na TV Lux - www.tvlux.sk, anebo v německém jazyce na ORF.

 

Nedělní božíhodové požehnání pokrmů můžete vykonat sami za použití následující modlitby, kterou nedoprovází znamení kříže nad pokrmy ani kropení svěcenou vodou. Žehnací modlitbu pronese hlava rodiny.

 

Žehnací modlitba pro požehnání pokrmů:

 

Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože, ty všechno naplňuješ svým požehnáním; shlédni na nás, když dnes o slavnosti zmrtvýchvstání tvého Syna děkujeme za tvé dary, které mají sloužit k uchování našeho pozemského života, a uč nás přijímat je z tvých rukou tak, aby všechno  směrovalo k tvé oslavě. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

 

Přejeme Vám v tomto čase nejistoty, bolesti i utrpení, světlo Kristovo. Ať prozařuje Vaše srdce, Vaše domovy a uzdravuje všechny Vaše bolesti těla i duše. Nechť Vás Pán provází svým požehnáním a milostí. Chrání Vaše drahé a blízké a posiluje všechny trpící i nemocné i všechny ty, kteří o ně pečují.

 

Požehnané velikonoční svátky.

 

P. Václav a P. Peter

Plnomocné odpustky v čase pandemie coronaviru

Vzhledem k současné koronavirové pandemii a omezením, která způsobil v církevním životě věřících, vydal Svatý stolec dekret o udělení mimořádných plnomocných odpustků lidem nakažených coronavirem.

 

Podmínky k získání těchto plnomocných odpustků jsou následující:

 

1) Nejvíce ohrožení lidé koronavirem, nemocní, lidé v karanténě, zdravotnický personál, rodinní příslušníci

 

- modlitba Otčenáš, Zdrávas, Vyznání víry s tím, že musí být touha splnit podmínky odpustků hned, jak to bude možné

 

2) Ostatní mohou získat plnomocné odpustky za následujících podmínek

 

- návštěva Nejsvětější Svátosti

 

- Eucharistická adorace

 

- četba Písma sv. po dobu minimálně 30 minut

 

- modlitba růžence, křížové cesty či Korunky k Božímu milosrdenství  na úmysl ukončení pandemie, úlevu pro nemocné a spásu duší

Coronavirus

Drazí, nacházíme se v naprosto výjimečné situaci.

 

Je třeba respektovat a dodržovat všechna nařízení a omezení vlády i biskupské konference. Chraňme nejen sebe, ale i druhé. 

 

V této situaci jsou všechny veřejné bohoslužby, pobožnosti a jiný farní program, prozatím do 03.04.2020 odvolány.

Věřící mají možnost se k  bohoslužbě připojit např. prostřednictvím rádia, televize, onlinestream.

 

Rekolekce, které se měly uskutečnit 04.04.2020, jsou zrušeny! Otec Ladislav Heryán nás navštíví v príštím roce.

 

Plánovaný koncert ke Dni české farnosti 09.05.2020 na Rennwegu bude uskutečněn v náhradním podzimním termínu.

 

O konání bohoslužeb ve Svatém týdnu a v oktávu velikonočním budete včas informováni.

 

Prosíme Vás o modlitbu za všechny nemocné a ty, kteří pomáhají s péčí o ně a o chod celé společnosti.

 

Děkujeme za pochopení!

 

Pán Vám žehnej.

 

 

Potřebné informace naleznete zde:

https://www.erzdioezese-wien.at/site/nachrichtenmagazin/schwerpunkt/kircheundcorona

 

 

https://www.erzdioezese-wien.at/site/home

 

 

ODVOLÁNO Koncert barokní hudby

Melange Vocal "Od konce k zacatku"

 

Odvoláno

 

Srdečně zveme na koncert barokní hudby v kostele Maria am Gestade,

v úterý, 31. března 2020. 

 

 

Blahopřání k 75. narozeninám

Česká farnost Vídeň blahopřeje jeho Eminenci Kardinálu Schönbornovi k 75. narozeninám

Boží požehnání a vše nejlepší!

Pozvánka na další koncert z cyklu Česká hudební Vídeň 2019

Stará hudba ze zemí koruny české

 

Karlskirche, 21.11.2019 v 19:30

 

Pozvánka na vánoční koncert

14.12.2019 v 17h

Pozvánka na koncert smíšeného pěveckého sboru Janáček z Jablonce nad Nisou

 

Smíšený sbor Janáček z Jablonce nad Nisou předvede 14. prosince v kostele Maria am Gestade Českou mši vánoční Jana Jakuba Ryby. 

  •  
  • vorherige
  • 1
  • 2
  • 3
Namenstage Hl. Franz von Paola, Hl. Eustasius, Hl. Theodora (Theodosia von Tyros), Hl....

P. Ing. Mgr. Václav Sládek O.Cr

Dalším novým duchovním správcem české farnosti je od 01.09.2019 P. Václav Sládek, O.Cr. Bude působit především na Rennwegu, ale budeme se s ním setkávat také v kostele Maria am Gestade. 

Kontakt:

+43 670 40 88 255

Evangelium von heute Joh 8,51-59 In jener Zeit sprach Jesus zu den Juden: Amen, amen, ich...
Tschechische Gemeinde
Tschechische Gemeinde
Salvatorg. 12
1010 Wien

E-Mail schreiben
Datenschutzerklärung
Darstellung: Standard - Mobil