Tuesday 1. December 2020
Tschechische Gemeinde
Salvatorg. 12
1010 Wien
F +43 (1) 533 95 94-9214

Změna bohoslužeb od 22.11.2020 včetně!

 

Nové časy nedělních bohoslužeb:

 

Maria am Gestade

Ne a ve svátek od 8.15 hodin

 

Erlöserskirche

Ne a ve svátek od 10.15 hodin

Mše svaté v českém jazyce

 

Panny Marie Na Nábřeží

Maria am Gestade, Salvatorgasse 12

 

Neděle  08:15h

 

Středa  18:30h

 

 

Nejsvětější Vykupitel Erlöserskirche, Rennweg 63

 

Neděle  10:15h

 

Čtvrtek (1. a 3. v měsíci)  18:30h

Najdete nás také

na facebooku

Farnost Vídeň

Posílám požehnání

V období od 17.11 do 6.12. slouží P. Václav pro potřeby Církve neveřejné mše svaté tak, jak je obvyklé během běžného roku. Můžete se spojit duchovně.

Nezapomínejte v těchto těžkých časech též na osobní modlitbu a meditaci. Rovněž využijte příležitosti adorace Nejsvětější Svátosti. Nezapomínejme se modlit i za druhé. To je naším velkým úkolem.

Posílám požehnání celému našemu společenství

+P. Václav

Dušičková pobožnost - dušičkové odpustky

Z rozhodnutí Biskupské konference Rakouska jsou zrušeny veškeré organizované dušičkové pobožnosti na hřbitovech. Věřící jsou však vyzýváni k osobní návštěvě hřbitova.

Možnost získání odpustků pro duše v očistci je z důvodu pandemie Covid prodloužena na celý měsíc listopad.

Podmínky pro získání odpustků jsou následující:

- návštěva kostela nebo kapličky

- modlitby Otčenáš a Věřím v Boha

- svatá zpověď

- svaté přijímání

- modlitba na úmysl Svatého otce

- vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu

 

Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku.

K tomu je třeba splnění následujících podmínek:

- spojení v modlitbě se společenstvím církve

- zřeknutí se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit svátost smíření, jakmile to bude možné

- svaté přijímání

- modlitba na úmysl Svatého otce

- modlitba za zesnulé před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie či četba úryvku z Evangelia, který je součástí liturgie za zesnulé, nebo vykonání skutku milosrdenství, obětování Bohu bolestí a útrap vlastního života.

4.11.2020 mše svatá s novokněžským požehnáním

Srdečně zveme na mši svatou s udílením novokněžského požehnání Alešem Ullmannem

Kdy: ve středu 4.11.2020 od 18.30 hodin

Kde: chrám Panny Marie Na Nábřeží

 

Z DŮVODU ATENTÁTU VE VÍDNI A VYHLÁŠENÍ STÁTNÍHO SMUTKU A NA ZÁKLADĚ SOUČASNÉ KORONAVIROVÝCH OPATŘENÍ JE MŠE SVATÁ ODLOŽENA!

 

Změny v povinnostech věřících při účasti na mši svaté platných od pátku 04.09.2020

Drazí věřící,

opět došlo ke zpřísnění podmínek pro účast věřících na mši svaté! Tyto podmínky jsou následující a platné od 21.09.2020.

 

Rouška

Věřící nosí roušku po celou dobu v kostele i rovněž při čekání na svaté přijímání.

 

Odstup

Věřící zachovává odstup 1 m od lidí, kteří nesdílí s ním stejnou domácnost.

 

Hygiena

K dispozici desinfekce a roušky u vchodu kostela.

 

Pozdravení pokoje

Pozdravení pokoje je možné pouze verbálně s naznačením úklony. Podávání rukou není dovoleno.

 

Svaté přijímání

Svaté přijímání je možné jen na ruku! Věřící udržují mezi sebou odstup 1 m. Při přijímání kněz nevyslovuje "Tělo Kristovo" a lid neodpovídá "Amen". Věřící dodržují rozestupy. Kněz podá Eucharistii do ruky, věřící si poodstoupí 2 m a přijme Tělo Páně.

 

Sbírka na kostel

Věřící může svůj dar pro kostel vhodit do pokladniček k tomu určených, anebo při kolektě. Předem děkujeme za Vaše dary.

 

Zpěv

Zpěv je opět značně omezen!

 

Další informace jsou dostupné na stránkách Rakouské biskupské konference https://www.bischofskonferenz.at/

 

 

 

Plnomocné odpustky v čase pandemie coronaviru

Vzhledem k současné koronavirové pandemii a omezením, která způsobil v církevním životě věřících, vydal Svatý stolec dekret o udělení mimořádných plnomocných odpustků lidem nakažených coronavirem.

 

Podmínky k získání těchto plnomocných odpustků jsou následující:

 

1) Nejvíce ohrožení lidé koronavirem, nemocní, lidé v karanténě, zdravotnický personál, rodinní příslušníci

 

- modlitba Otčenáš, Zdrávas, Vyznání víry s tím, že musí být touha splnit podmínky odpustků hned, jak to bude možné

 

2) Ostatní mohou získat plnomocné odpustky za následujících podmínek

 

- návštěva Nejsvětější Svátosti

 

- Eucharistická adorace

 

- četba Písma sv. po dobu minimálně 30 minut

 

- modlitba růžence, křížové cesty či Korunky k Božímu milosrdenství  na úmysl ukončení pandemie, úlevu pro nemocné a spásu duší

ODVOLÁNO Koncert barokní hudby

Melange Vocal "Od konce k zacatku"

 

Odvoláno

 

Srdečně zveme na koncert barokní hudby v kostele Maria am Gestade,

v úterý, 31. března 2020. 

 

 

Blahopřání k 75. narozeninám

Česká farnost Vídeň blahopřeje jeho Eminenci Kardinálu Schönbornovi k 75. narozeninám

Boží požehnání a vše nejlepší!

  •  
  • vorherige
  • 1
  • 2
  • 3
Namenstage Hl. Blanca, Sel. Charles de Foucauld, Hl. Edmund Campion, Hl. Eligius, Hl....

P. Mgr. Dipl.-Ing. Václav Sládek, O.Cr

Duchovním správcem České duchovní správy Arcidiecéze Vídeň je P. Mgr. Dipl.-Ing. Václav Sládek, O.Cr.

 

Kontakt:

+43 670 404 22 91

Evangelium von heute Lk 10,21-24 In dieser Stunde rief Jesus, vom Heiligen Geist erfüllt,...
Tschechische Gemeinde
Tschechische Gemeinde
Salvatorg. 12
1010 Wien

E-Mail schreiben
Datenschutzerklärung
Display: Standard - Mobile