Tuesday 4. August 2020
Tschechische Gemeinde
Salvatorg. 12
1010 Wien
F +43 (1) 533 95 94-9214

Milí přátelé,

od čtvrtka 04.06.2020, je nově zavedena mše svatá na Rennwegu od 18.30 a to každý 1. a 3. čtvrtek v měsíci, kromě vánočních a letních prázdnin. Po mši svaté následuje modlitba růžence před vystavenou Nejsvětější Svátostí.

Mše v českém jazyce

 

Maria am Gestade, Salvatorgasse 12

 

Neděle  08:30h

 

Středa  18:30h

 

 

Erlöserskirche, Rennweg 63

 

Neděle  10:00h

 

Čtvrtek (1. a 3. v měsíci)  18:30h

P. MMag. Peter Fiala O.Cr

Česká komunita ve Vídni má nového duchovního správce.

Dnem 01.07.2019 jím byl jmenovám P. MMag. Peter Fiala O.Cr. 

Kontakt:

+43 670 404 22 91

Změny v povinnostech věřících při účasti na mši svaté platných od soboty 20.06.2020

Drazí věřící,

opět došlo k rozvolnění podmínek pro účast věřících na mši svaté. Tyto podmínky jsou následující a platí od soboty 20.06.2020.

 

Odstup

Věřící zachovává odstup 1 m od lidí, kteří nesdílí s ním stejnou domácnost.

 

Hygiena

Stále bude k dispozici desinfekce u vchodu kostela.

 

Pozdravení pokoje

Pozdravení pokoje je možné pouze verbálně s naznačením úklony. Podávání rukou není stále dovoleno.

 

Svaté přijímání

Svaté přijímání je opět možné do úst, tak i na ruku. Věřící udržují mezi sebou odstup 1 m.

 

Sbírka na kostel

Věřící může svůj dar pro kostel vhodit do pokladniček k tomu určených. Předem děkujeme za Vaše dary.

 

Zpěv

Zpěv je povolen, pokud je zajištěn rozestup 1 m mezi věřícími rozdílných domácností.

 

Mše svatá

Stále platí, že mše svatá nemá být prodlužována nad nutný rámec.

 

 

Další informace jsou dostupné na stránkách Rakouské biskupské konference https://www.bischofskonferenz.at/

 

 

Veřejné mše svaté opět od 17.5.2020

Drazí a milí farníci,

 

od 15.5.2020 je opět umoženěno sloužit mši svatou za účasti věřících. Stále jsme však v čase koronavirové pandemie a proto budou platit při bohoslužbách jistá omezení. Tato omezení budou v brzké době vyvěšena na těchto stránkách. Rovněž zde bude uvedena kapacita  věřících pro kostel Panny Marie na Nábřeží a kostel Nejsvětějšího Vykupitele.

 

Společně začínáme slavit mši svatou o neděli 17.5.2020 a to od 8.30 hod u Panny Marie na Nábřeží a od 10 hod v kostele Nejsvětějšího Vykupitele. Možné počty věřících budou upřesněny!

 

 

Akce České farnosti pro měsíc květen a červen 2020 - přehled

9.5. - plánovaný koncert v kostele Nejsvětějšího Vykupitele u příležitosti Dne České farnosti je zrušen. Uskuteční se v náhradním termínu a to buď na podzim 2020 či na jaře 2021.

 

17.5. - Mše svatá s biskupem Václavem Malým je přeložena na sobotu 26.9.2020.

 

23.5. - pouť do Šaštína a Kroměříže. Přeložena na příští rok!

 

13.6. - přednáška Mariánská zjevení v Dechticích, zrušeno. Hledá se nový termín na podzim 2020.

 

Farní posezení při kávě, biblická hodina, růženec a promítání filmu nejen pro děti je v měsíci květnu  a červnu zrušeno.

 

Od 15.5.2020 bude opět možnost slavit mše svaté za účasti věřících. Podrobnosti a stanovené podmínky pro slavení a účasti na mši svaté budou včas zveřejněny.

 

Biřmování plánované na 7. 6. 2020 se ruší. Nový termín bude upřesněn během měsíce května.

 

1. svaté přijímání plánované na 20. 6. 2020 se přesouvá na podzimní termín.

1. svaté přijímání a biřmování udílené v české farnosti

Na základě rozhodnutí Rakouské biskupské konference a vídeňské arcidiecéze jsou veškeré plánované akce před 5. červencem odvolány, či posunuty do nových termínů, proto se mění následující termíny 1. svatého přijímání a biřmování.

 

Biřmování plánované na 7. 6. 2020 se ruší. Nový termín bude upřesněn během měsíce května.

 

1. svaté přijímání plánované na 20. 6. 2020 se přesouvá na podzimní termín. Současný předpoklad udílení této svátosti je druhá polovina září (september) či první polovina října (október) 2020. Bude upřesněno.

Plnomocné odpustky v čase pandemie coronaviru

Vzhledem k současné koronavirové pandemii a omezením, která způsobil v církevním životě věřících, vydal Svatý stolec dekret o udělení mimořádných plnomocných odpustků lidem nakažených coronavirem.

 

Podmínky k získání těchto plnomocných odpustků jsou následující:

 

1) Nejvíce ohrožení lidé koronavirem, nemocní, lidé v karanténě, zdravotnický personál, rodinní příslušníci

 

- modlitba Otčenáš, Zdrávas, Vyznání víry s tím, že musí být touha splnit podmínky odpustků hned, jak to bude možné

 

2) Ostatní mohou získat plnomocné odpustky za následujících podmínek

 

- návštěva Nejsvětější Svátosti

 

- Eucharistická adorace

 

- četba Písma sv. po dobu minimálně 30 minut

 

- modlitba růžence, křížové cesty či Korunky k Božímu milosrdenství  na úmysl ukončení pandemie, úlevu pro nemocné a spásu duší

ODVOLÁNO Koncert barokní hudby

Melange Vocal "Od konce k zacatku"

 

Odvoláno

 

Srdečně zveme na koncert barokní hudby v kostele Maria am Gestade,

v úterý, 31. března 2020. 

 

 

Blahopřání k 75. narozeninám

Česká farnost Vídeň blahopřeje jeho Eminenci Kardinálu Schönbornovi k 75. narozeninám

Boží požehnání a vše nejlepší!

  •  
  • vorherige
  • 1
  • 2
  • 3

Pouť do Mariazell

 

12.9.2020, 13.00 hodin, mše svatá v českém jazyce

 

Biřmování a 1. svaté přijímání

 

26.9.2020, Karel Boromejský (Karlskirche), Wien, 10.00 hodin mše svatá s udílením svátostí. Celebruje Mons. Václav Malý, světící biskup.

 

Koncert

 

26.9.2020, Nejsvětější Vykupitel (Erlöserskirche), Rennweg 63, 18.00 hodin koncert, soprán Zuzana Spót Ballánová, varhany František Macek. Vstupné dobrovolné.

Namenstage Hl. Johannes Maria Vianney, Hl. Rainer von Spalato

P. Ing. Mgr. Václav Sládek O.Cr

Dalším novým duchovním správcem české farnosti je od 01.09.2019 P. Václav Sládek, O.Cr. Působí především na Rennwegu. rovněž se lze s ním setkat také v kostele Maria am Gestade. 

 

Evangelium von heute Mt 15,1-2.10-14 In jener Zeit kamen von Jerusalem Pharisäer und...
Tschechische Gemeinde
Tschechische Gemeinde
Salvatorg. 12
1010 Wien

E-Mail schreiben
Datenschutzerklärung
Display: Standard - Mobile