Wednesday 3. March 2021
Tschechische Gemeinde
Salvatorg. 12
1010 Wien
F +43 (1) 533 95 94-9214

Od 01.03.2021

 

Pobožnost prvního pátku

 

Maria am Gestade

Pá od18.30 hodin mše svatá.

Po mši svaté následuje pobožnost prvního pátku před vystavenou Nejsvětější Svátostí.

Nekoná se o letních a zimních prázdninách a ve svátek.

Mše svaté v českém jazyce

 

Panny Marie Na Nábřeží

Maria am Gestade, Salvatorgasse 12

 

Neděle  08:15h

 

Středa  18:30h

 

 

Nejsvětější Vykupitel Erlöserkirche, Rennweg 63

 

Neděle  10:00h

 

 

Najdete nás také

na facebooku

Farnost Vídeň

Ohlášky v aktuálním týdnu

Týden od 28.02. do 07.03.2021

Neděle 28.02. - 2. neděle postní

chrám Panny Marie Na Nábřeží

- v 8.15  hod mše svatá

 

chrám Nejsvětějšího Vykupitele

- v 10.00 hod mše svatá

Svátost smíření po mši svaté dle zájmu

 

 

Pondělí 01.03. - 

Úterý 02.03. - 

 

Středa 03.03. -

chrám Panny Marie Na Nábřeží

- v 17.50 hod pobožnost křížové cesty

- v 18.30 hod mše svatá 

Svátost smíření před a po mši svaté dle zájmu

 

Čtvrtek 04.03. - 

 

Pátek 05.03. - První pátek v měsíci

chrám Panny Marie Na Nábřeží

- v 17.50 hod pobožnost křížové cesty

- v 18.30 hod mše svatá + pobožnost prvního pátku před vystavenou NS

Svátost smíření před a po mši svaté dle zájmu

 

Sobota 06.03. - 

 

Neděle 07.03. - 3. neděle postní

chrám Panny Marie Na Nábřeží

- v 8.15 hod mše svatá 

 

chrám Nejsvětějšího Vykupitele

- v 10.00 hod mše svatá 

Svátost smíření po mši svaté dle zájmu

 

Od 7.2.2021 opět veřejné mše svaté s dodržením hygienických opatření

Vídeňská arcidiecéze vydala nařízení, kterým se zpřísňují podmínky konání mší svatých. Ke stávajícím podmínkám byly doplněny následující:

- zákaz veškerého zpěvu laiků. Zpívat smí jen sloužící kněz, varhaník, kantor.

- rozestupy mezi věřícími jsou nově stanoveny na 2,0 m.

- svaté přijímání je povoleno pouze na ruku!

- povinnost ústní roušky typu FFP2

 

Prosím o dodržování hygienických opatření.

Lockdown a mše svaté v čase od 28.12.2020 do 6.2.2021

Od 26.12.2020 je vyhlášený v Rakouské republice opět lockdown. Mše svaté nelze z rozhodnutí Rakouské biskupské konference sloužit veřejně od 28.12.2020 do 24.1.2021.

Změny v povinnostech věřících při účasti na mši svaté platných od pátku 04.09.2020

Drazí věřící,

opět došlo ke zpřísnění podmínek pro účast věřících na mši svaté! Tyto podmínky jsou následující a platné od 21.09.2020.

 

Rouška

Věřící nosí roušku po celou dobu v kostele i rovněž při čekání na svaté přijímání.

 

Odstup

Věřící zachovává odstup 1 m od lidí, kteří nesdílí s ním stejnou domácnost.

 

Hygiena

K dispozici desinfekce a roušky u vchodu kostela.

 

Pozdravení pokoje

Pozdravení pokoje je možné pouze verbálně s naznačením úklony. Podávání rukou není dovoleno.

 

Svaté přijímání

Svaté přijímání je možné jen na ruku! Věřící udržují mezi sebou odstup 1 m. Při přijímání kněz nevyslovuje "Tělo Kristovo" a lid neodpovídá "Amen". Věřící dodržují rozestupy. Kněz podá Eucharistii do ruky, věřící si poodstoupí 2 m a přijme Tělo Páně.

 

Sbírka na kostel

Věřící může svůj dar pro kostel vhodit do pokladniček k tomu určených, anebo při kolektě. Předem děkujeme za Vaše dary.

 

Zpěv

Zpěv je opět značně omezen!

 

Další informace jsou dostupné na stránkách Rakouské biskupské konference https://www.bischofskonferenz.at/

 

 

 

Plnomocné odpustky v čase pandemie coronaviru

Vzhledem k současné koronavirové pandemii a omezením, která způsobil v církevním životě věřících, vydal Svatý stolec dekret o udělení mimořádných plnomocných odpustků lidem nakažených coronavirem.

 

Podmínky k získání těchto plnomocných odpustků jsou následující:

 

1) Nejvíce ohrožení lidé koronavirem, nemocní, lidé v karanténě, zdravotnický personál, rodinní příslušníci

 

- modlitba Otčenáš, Zdrávas, Vyznání víry s tím, že musí být touha splnit podmínky odpustků hned, jak to bude možné

 

2) Ostatní mohou získat plnomocné odpustky za následujících podmínek

 

- návštěva Nejsvětější Svátosti

 

- Eucharistická adorace

 

- četba Písma sv. po dobu minimálně 30 minut

 

- modlitba růžence, křížové cesty či Korunky k Božímu milosrdenství  na úmysl ukončení pandemie, úlevu pro nemocné a spásu duší

ODVOLÁNO Koncert barokní hudby

Melange Vocal "Od konce k zacatku"

 

Odvoláno

 

Srdečně zveme na koncert barokní hudby v kostele Maria am Gestade,

v úterý, 31. března 2020. 

 

 

Blahopřání k 75. narozeninám

Česká farnost Vídeň blahopřeje jeho Eminenci Kardinálu Schönbornovi k 75. narozeninám

Boží požehnání a vše nejlepší!

  •  
  • vorherige
  • 1
  • 2
  • 3

Srdečně zveme na poutní slavnost ke cti hlavního patrona města Vídeň a českého rodáka

Klementa Maria Hofbauera

 

Den: 15.3.2021

 

Kde: Maria am Gestade

 

Celebruje: kardinál Schönborn

Namenstage Hl. Friedrich von Hallum, Hl. Islav, Hl. Katherine Maria Drexel, Hl....

P. Mag. D.I. Václav Sládek, O.Cr

Duchovním správcem České duchovní správy Arcidiecéze Vídeň je P. Mag. D.I. Václav Sládek, O.Cr.

 

Kontakt:

+43 670 404 22 91

Evangelium von heute Mt 20,17-28 In jener Zeit, als Jesus nach Jerusalem hinaufzog, nahm...
Tschechische Gemeinde
Tschechische Gemeinde
Salvatorg. 12
1010 Wien

E-Mail schreiben
Datenschutzerklärung
Display: Standard - Mobile