Tuesday 11. August 2020

Milí přátelé,

od čtvrtka 04.06.2020, je nově zavedena mše svatá na Rennwegu od 18.30 a to každý 1. a 3. čtvrtek v měsíci, kromě vánočních a letních prázdnin. Po mši svaté následuje modlitba růžence před vystavenou Nejsvětější Svátostí.

Mše v českém jazyce

 

Maria am Gestade, Salvatorgasse 12

 

Neděle  08:30h

 

Středa  18:30h

 

 

Erlöserskirche, Rennweg 63

 

Neděle  10:00h

 

Čtvrtek (1. a 3. v měsíci)  18:30h

P. MMag. Peter Fiala O.Cr

Česká komunita ve Vídni má nového duchovního správce.

Dnem 01.07.2019 jím byl jmenovám P. MMag. Peter Fiala O.Cr. 

Kontakt:

+43 670 404 22 91

12.
December
2019
zádušní Mše sv.
von: 12.12.2019, 18:00 Uhr
Tschechische Gemeinde
Rennweg 63
1030 - Wien

Zádušní mše svatá za Jana Nepomuka hraběte u Harachu,donátora Čechů a JSM

 


Pouť do Mariazell

 

12.9.2020, 13.00 hodin, mše svatá v českém jazyce

 

Biřmování a 1. svaté přijímání

 

26.9.2020, Karel Boromejský (Karlskirche), Wien, 10.00 hodin mše svatá s udílením svátostí. Celebruje Mons. Václav Malý, světící biskup.

 

Koncert

 

26.9.2020, Nejsvětější Vykupitel (Erlöserskirche), Rennweg 63, 18.00 hodin koncert, soprán Zuzana Spót Ballánová, varhany František Macek. Vstupné dobrovolné.

Namenstage Hl. Klara, Hl. Donoald, Hl. Susanna, Hl. Nikolaus, Hl. Schetzel, Hl. Taurinus...

P. Ing. Mgr. Václav Sládek O.Cr

Dalším novým duchovním správcem české farnosti je od 01.09.2019 P. Václav Sládek, O.Cr. Působí především na Rennwegu. rovněž se lze s ním setkat také v kostele Maria am Gestade. 

 

Evangelium von heute Mt 18,1-5.10.12-14 In jener Stunde kamen die Jünger zu Jesus und fragten:...
Tschechische Gemeinde
Tschechische Gemeinde
Salvatorg. 12
1010 Wien

E-Mail schreiben
Datenschutzerklärung
Display: Standard - Mobile