Friday 14. June 2024
HISTORIA

KALENDARIUM

Krótka historia naszej parafii

II poł. XIX w.

 

 

 

silne zaludnienie obecnego terenu parafii i okolic. Zaczyna brakować mieszkań i kościołów. Parafie Margareten, Matzleinsdorf und Meidling mają pod swoją pieczą prawie 200.000 wiernych.


1901

 

 

 

 

założenie oddziału wspólnotowego w powszechnym wiedńskim stowarzyszeniu na rzecz budowy kościołów (der Allgemeine Wiener Kirchenbauverein) w celu zgromadzenia środków potrzebnych na budowę kościoła.


1904, styczeń

 

 

wziesienie krzyża na miejscu dawnego cmentarza Hundsturm (obecnie Haydnpark), gdzie miał zostać wybudowany kościół.


1905, styczeń

 

 

 

założenie komitetu na rzecz budowy kościołów prowizorycznych (Komitee zur Erbauung von Notkirchen) pod przewodnictwem biskupa pomocniczego Gottfrieda Marschalla.


1905, 12 lipca

 

 

 

początek prac budowlanych na działce u zbiegu Siebertgasse i Flurschützstraße, która została przekazana przez miasto Wiedeń z funduszu majątkowego Wiedeńskiego Szpitala Miejskiego.


1905, 03 sierpnia

położenie kamienia węgielnego.


1905, 18 listopad

 

poświecenie kościoła z udziałem cesarza Franciszka Józefa und burmistrza miasta Wiednia Karla Luegera.


1906, 01. styczeń

 

założenie parafii Neumargareten przez wiedeńskiego arcybiskupa Antona Josefa Gruschę i przekazanie jej pod opiekę Johannesa Stadlera.


1907

 

 

założenie stowarzyszenia dla kobiet i dziewcząt katolickich oraz katolickiego męskięgo stowarzyszenia w parafii.


1927, 30 lipiec - 01 sierpień

 

pierwsza parafialna pielgrzymka do Mariazell, zorganizowana przez katolicką organizację młodzieżową.


1928, 15 grudzień

śmierć proboszcza Stadlera w wyniku wypadku.


1929, 03 grudzień

pieczę nad parafią przejumuje Franz Weber.


1933

 

założenie kongregacji dziewcząt i młodych kobiet.


1934, luty

 

uszkodzenie kościoła w wyniku ostrzału.


1940

 

 

aresztowanie księdza Schustera przez Gestapo;
powołanie księdza Fahringera do Wehrmachtu.


1940, 01 listopad

 

zastąpnie dotychczasowgo proboszcza Webera przez Johannesa Perchtera.


1941-1943

 

renowacja kościoła.


1944, 23 sierpień

pierwsze uszkodzenie kościoła podczas nalotu.


1945, 15 luty

 

kompletne zniszczenie kościoła.


1945, maj

 

 

udostępnienie szkoły tańca na osiedlu mieszkalnym Reumannhof jako kościóła prowizorycznego przez magistart miasta Wiednia.


1945, 24 czerwiec

 

pierwsza celebracja eucharystyczna w kościele prowizorycznym pod przewodnictwem kardynała Theodora Innitzera.


1946, maj

 

 

 

przyznanie pozwolenia na budowę kościoła i domu parafialnego przez radę miejską na działce między Siebertgasse, Marx Meidlingerstraße, Gürtel i Flurschützstraße.


1948, 01 sieprień

pierwsze wydanie gazetki parafialnej Immaculatablatt.


1949, 26 czerwiec

położenie kamienia węgielnego przez kardynała Theodora Innitzera.


1952, 26 październik

poświęcenie prowizorycznego kościoła.


1954, 04 - 05 grudzień

konsekracja kościoła przez kardynała Theodora Innitzera.


1955, 24 luty

początek budowy domu parafialnego.


1956, 03 styczeń

sprzedarz działki parafialnej i przekazanie jej na własność parafii przez miasto Wiedeń za pośrednictwem arcybiskupiej izby skarbowej.


1971, 01 styczeń

oddzielenie części piątego bezyrku od parafii.


1975, 31 grudzień

rezygnacja Johanna Perchtere z roli proboszcza parafii.


1976, marzec

 

 

gazetka parafialna Immaculatablatt zostaje zastąpiona przez "Neumargareten aktuell".


1976, 28 luty

 

powołanie nowego proboszcza Josefa Rindera przez kardynała Franza Königa.


1977

 

powstaje Familienrunde 2.


1978

 

pierwsze święcenie palm w Haydnpark.


1978

 

rozbudowa trzeciego piętra domu parafialnego na centrum parafialne.


1979

 

 

otwarcie nowego centrum parafialnego przez biskupa pomocniczego Helmuta Krätzla w ramach zgromadzenia parafialnego.


1979

 

powstaje Familienrunde 3.


1979

 

 

 

wspólnota Rat und Hilfe jak i Aktion Leben zakładają na czwartym piętrze domu parafialnego dom samotnej matki pod nazwą „Haus Elisabeth“.
Prowadzenie domu przejmuje parafia (i Elisabeth Schinagl).


1980, listopad

 

 

zakończenie przebudowy kaplicy i poświęcenie ołtarza przez wikartiusza generalnego arcybiskupa Franza Jachyma.


1980, grudzień

 

 

obchody 75-lecia parafii Neumargareten,
także z udziałem arcybiskupa Franza Jachyma.


1981

 

 

 

 

pierwszy raz obchodzony jest Światowy Dzień Chorego z udzieleniem namaszczenia podczas niedzielnej mszy.

Jungarbeiterbewegung (Ruch młodych robotników) zaczyna budowę domu seniora (ukończenie robót budowlanych we wrześniu 1983).


1982

 

otwarcie publicznej biblioteki parafialnej.


1983

 

zorganizowanie niedzielnej mszy dla dzieci.


1989

 

 

wizytacja biskupa pomocniczego Karla Mosera oraz wizyta kardynała Hansa Hermanna Groera.


1991

 

 

„Neumargareten aktuell“ zajmuje drugie miejsce w konkursie wikariatu miasta Wiednia na gazetkę parafialną.


1992

 

 

 

 

do domu parafialnego zostaje przyjętych 19 bośniackich uchodźców,

poświęcenie nowo odrestaurowanej figury Matki Boskiej z głównego ołtarza starego kościoła parafialnego przez wikariusza biskupiego Zeiningera w listopadzie - figura otrzymała nowe miejsce w kaplicy.


1993

 

 

wizyta biskupa pomocniczego Floriana Kuntnera i udzielenie sakramentu bierzmowania.


1996

 

 

 

 

biskup pomocniczy Helmut Krätzl jest obecny podczas obchodów 90-lecia parafii Neumargareten. Z tej okazji odbywa się uroczystość rocznicowa, a w kościele zostaje zorganizowana wystawa. Ołtarz zostaje nowo uposażony.


1999

 

 

 

 

 

z okazji 50. rocznicy położenia kamienia węgielnego pod budowę kościoła kardynał Schönborn odwiedza parafię - podczas swojej wizyty kardynał udziela sakramentu bierzmowania i uczestniczy w pożegnaniu proboszcza Josefa Rindera, który odchodzi na emeryturę.

Dipl.-Theol. Wojciech Kucza zostaje moderatorem parafialnym.


2002, 2003

 

 

rozległe prace renowacyjne na placu parafialnym i na schodach prowadzących do kościoła.


2008, 27 październik

 

 

pożar w kaplicy z konsekwencjami dla kościoła i zakrystii - w wyniku pożaru przeprowadzony zostaje remont geenralny kaplicy, kościoła i zakrystii.


2008, koniec listopada

wizytacja biskupa pomocniczego Helmuta Krätzla.


2009, 01 listopad

Dipl.-Theol. P. Artur Stępień SAC zostaje moderatorem parafialnym.


2019, 01 listopad

P. Paul Bonisławski SAC przejmuje rolę moderatora parafialnego.


2019, 01 grudzień

P. Paul Bonisławski SAC zostaje wikariuszem parafii.


 

Namenstage Hl. Burchard von Meißen, Elischa, Hl. Eppo, Hl. Gottschalk, Meinrad Eugster,...
Pfarre Neumargareten
Flurschützstraße 1a
1120 Wien

E-Mail schreiben
Datenschutzerklärung
Display: Standard - Mobile